Rasta mokymų, seminarų, kursų : 727

PAVADINIMAS APRAŠYMAS PAPILDOMA INFO
Stresinių situacijų valdymas darbinėje ir asmeninėje aplinkoje Seminaro metu darbuotojai, dirbantys įvairiose srityse, lavins gebėjimą konstruktyviai spręsti sudėtingas stresines situacijas tiek darbinėje, tiek asmeninėje aplinkoje. Seminaras skirtas vadovams ir darbuotojams, kurie neišvengiamai susiduria su stresinėmis situacijomis bendraujant tarpusavyje, su kolegomis ar klientais. Bet kurioje organizacijoje, grupėje ar komandoje stresas yra neišvengiamas, tačiau seminare Jūs: Įgysite kitą požiūrį į stresą, stresines situacijas. Išmoksite atpažinti ir įvertinti faktorius, kurie sąlygoja darbinės ir asmeninės veiklos problemas. Įgysite praktinių įgūdžių spręsti stresines situacijas. Suprasite, kaip galite pagerinti situaciją, kad būtų išlaikoma darbuotojų grupės darna Jūsų įmonėje. Suprasite, kad stresas gali atnešti teigiamų pokyčių, jei mokėsite jį tinkamai valdyti.
(Atvirieji mokymai / Streso, konfiktų valdymas)
Miestas:
Vilnius
Kaina:
100 Eur (su PVM)
Mokymų lygis:
Visiems
Kalbos:
Lietuvių
Bendravimo su žiniasklaida etiketas: asmeninio ir įstaigos/įmonės įvaizdžio formavimas Seminaro tikslas: supažindinti klausytojus su įvaizdžio formavimo ir bendravimo su visuomenės informavimo priemonėmis principais.
(Atvirieji mokymai / Viešasis kalbėjimas)
Miestas:
Vilnius
Kaina:
100 Eur (su PVM)
Mokymų lygis:
Visiems
Kalbos:
Lietuvių
Tarnybinis etiketas ir protokolas/ tarpkultūrinis etiketas Seminaro tikslas: Supažindinti su šiuolaikiniais tarnybinio etiketo principais, jų taikymu kasdieniniame darbe, etiketo ir protokolo svarba kuriant ir palaikant dalykinius ryšius, išanalizuoti tarpkultūrinio bendravimo specifiką. Dalyviai išmoks: profesionaliai taikyti profesinės etikos principus darbe; sudaryti profesionalų įspūdį dalykinio susitikimo metu (sveikinimasis, bendravimas, apranga); pakviesti, sutikti, priimti svečius ir dalykiškai bendrauti oficialių susitikimų metu; efektyviai valdant sudėtingas situacijas bendrauti tarpusavyje, su klientais ir dalykiniais partneriais, pagerinti savo ir įmonės įvaizdį.
(Vidiniai mokymai įmonėms / Asmeninis tobulėjimas)
Miestas:
Vilnius
Kaina:
100 Eur (su PVM)
Mokymų lygis:
Visiems
Kalbos:
Lietuvių
Efektyvaus darbo organizavimo metodai Pagrindinės temos: Darbo efektyvumą lemiantys veiksniai. Kaip įkvėpti veiklai save ir kitus? Sugebėjimas tinkamai reaguoti į pokyčius. Darbo organizavimo užduotis Nr.1. Kaip padaryti, kad ne darbas mus valdytų, o mes – darbą? Tikslo žinojimas. Tikslo – informacijos – žinios supratimo trukdžiai ir jų išvengimas. Bendravimo aiškumas. Veiksmingas dalinimasis ir keitimasis informacija. “Biurokratija” ar tvarka – kiek jos reikia mūsų darbe? Darbo organizavimas, siekiant didinti tarpusavio supratimą. Darbo organizavimo užduotis Nr.2. Kliūtys efektyviam ir kūrybiškam darbo organizavimui. Kliūtys darbų delegavimo, laiko planavimo, kontrolės procesuose. Rekomendacijos efektyviems pasitarimams ir susirinkimams. Darbo organizavimo užduotis Nr.3. Asmeniniai organizuotumo barjerai. Savarankiškumo stiprinimas. Darbo organizavimo užduotis Nr.4. Darbo organizavimas: nuo planavimo iki kontrolės. Planavimo ir veiklos strategijos reikšmė. Darbo organizavimas atliekant skirtingus vaidmenis komandoje. Individualus testas. Darbo organizavimo užduotis Nr.5. Kaip efektyviau panaudoti savo ir kitų sugebėjimus? Kaip tinkamai deleguoti? Kaip susitarti dėl pagalbos? Rekomendacijos darbo laiko planavimui. Laiko planavimo matricos taikymas. Tikslų nustatymas pagal SMART modelį. Prioritetų nustatymas: svarba ir skuba. Diskusijos ir klausimai, atsakymai į kilusius klausimus.
(Atvirieji mokymai / Asmeninis efektyvumas)
Miestas:
Vilnius,Kaunas,Klaipėda,Panevėžys,Šiauliai
Kaina:
100 Eur (su PVM)
Mokymų lygis:
Visiems
Kalbos:
Lietuvių
Efektyvus viešas kalbėjimas: savęs ir auditorijos valdymas Pasisakymo parengimo žinios ir įgūdžiai: Tikslai. Loginiai apektai: Įžanga. Dėstymas. Pabaiga. „Kupranugario“ principas. Psichologiniai aspektai: mano viešo kalbėjimo „gidas“: nusiteikimas ir vertinimo kriterijai nuo naujoko… iki eksperto. Kūno, mimikos, balso ir teksto valdymas. “Scenos” baimė ir įtampos valdymas „prieš ir po“ – kaip save nuteikti? Konstruktyvus “scenos” baimės panaudojimas, bendraujant su „sunkia“ auditorija. Minčių kontrolė,
(Atvirieji mokymai / Viešasis kalbėjimas)
Miestas:
Visi miestai
Kaina:
100 Eur (su PVM)
Mokymų lygis:
Visiems
Kalbos:
Lietuvių
Konfliktų sprendimas viduje ir išorėje Seminaro tikslas: Įgyti daugiau žinių apie savo nuostatas į konfliktą, apie bendradarbiavimo su „sudėtingais“ asmenimis galimybes, kurie nori ugdyti prieštaravimų valdymo įgūdžius. Išmokti valdyti neišvengiamas konfliktines situacijas kasdienėje darbo aplinkoje.
(Atvirieji mokymai / Streso, konfiktų valdymas)
Miestas:
Vilnius
Kaina:
100 Eur (su PVM)
Mokymų lygis:
Visiems
Kalbos:
Lietuvių
„Nefinansinė“ motyvacija. Kaip tinkamai motyvuojant darbuotojus ir save didinti veiklos efektyvumą? Seminaro tikslas: aptarti motyvaciją, pasitenkinimą darbu bei lojalumą lemiančius veiksnius, nurodyti psichologinius bei vadybos būdus ir metodus, kaip būtų galima tinkamai motyvuoti darbuotojus. Praktinė nauda seminaro dalyviui. Seminaro metu bus atsakyta į šiuos klausimus: Kokia motyvacijos dalis priklauso nuo darbuotojo ir kokia – nuo vadovo bei organizacijos? Ar įmanona atrasti bendrus motyvacinius principus visiems žmonėms? Kokie motyvaciniai veiksniai sukelia pasitenkinimą ar nepasitenkinimą darbu? Kokiais atvejais atlyginimas bei priedų sistema gali nemotyvuoti žmonių, o turėti atvirkštinį poveikį?
(Atvirieji mokymai / Vadovavimas)
Miestas:
Vilnius,Kaunas,Klaipėda,Panevėžys,Šiauliai
Kaina:
100 Eur (su PVM)
Mokymų lygis:
Visiems
Kalbos:
Lietuvių
Praktinė vadovavimo personalui psichologija struktūrinių padalinių vadovams Pagrindinės temos: Vadovo vaidmuo komandoje: lyderis, konsultantas ar tarpininkas? Vadovo asmenybės savybių ir vadovavimo stiliaus poveikis darbuotojų veiklos rezultatams; Vadovavimo klaidos: mokomės ne tik iš savo, bet ir iš svetimų klaidų… Efektyvios komunikacijos užtikrinimas; Kaip paskirstyti ir deleguoti atsakomybę? Delegavimo įgūdžių tobulinimas.; Vadovo savimotyvacija visos įmonės ir komandos kontekste; Vienas kito ir pavaldinių motyvavimas: kaip tai padaryti konkrečiame mūsų darbe? Konstruktyvus konfliktų sprendimas. Vadovas, kaip tarpininkas tarp klientų ir pavaldinių / skyrių. Skirta: struktūrinių pavaldinių vadovams, kurie nori geriau suprasti savo kaip vadovo vaidmenį organizacijoje bei patobulinti būtiniausius vadovavimo įgūdžius.
(Atvirieji mokymai / Vadovavimas)
Miestas:
Vilnius,Kaunas,Klaipėda,Panevėžys,Šiauliai
Kaina:
100 Eur (su PVM)
Mokymų lygis:
Visiems
Kalbos:
Lietuvių
Asmeninė motyvacija: darbo našumo ir vidinio komforto gerinimas Pagrindinės temos: Aš noriu ir galiu. Mano, kaip motyvatoriaus sau pačiam (-iai), vaidmuo. Kas palaiko mano vidinį komfortą ir pusiausvyrą? Mano įtakos ir interesų ratas: iniciatyvumo paieškos. Kaip numatyti savo tobulėjimo sritis? Kaip pabrėžti darbo atlikimą ir didinti darbo našumą, o ne kritikuoti asmenybę? Kaip būti pozityviam ir entuziastingam? Kaip būti objektyviam? Kaip žinoti, kas mane motyvuoja stipriausiai? Aš pasitikiu ir galiu. Motyvavimas per pozityvumą ir pasitikėjimą savimi. Pasitikėjimas savimi. Kaip padrąsinti save ir kitus siekti toliau? Aš turiu tikslus ir jų siekimo planą. Tikslų formulavimas ir savikontrolė. Aš jaučiu ir išgyvenu. Motyvacija per emocijas. Baimė: kiek ji kelia ir kiek mažina motyvaciją? Kaip įveikti savo baimes? Asmeninės motyvacijos veiksniai. Kas mane motyvuoja, o kas lemia entuziazmo nebuvimą? Motyvacijos principai ir dėsniai. Esminės išvados, kas darbe motyvuoja ir demotyvuoja. F. HERZBERGO DVIEJŲ VEIKSNIŲ MOTYVACIJOS TEORIJA: nuo ko priklauso darbuotojų motyvacija ir pasitenkinimas darbu? Testas. Motyvaciją žlugdantys veiksniai. J. S. ADAMSO socialinio teisingumo teorijos principai. Atvejai, kai atlyginimas ar / ir priedų sistema gali nemotyvuoti žmonių, o turėti atvirkštinį poveikį. Asmeninės motyvacijos principai – netikėti motyvacijos „eksperimentai“: sėkmės, nesėkmės, išvados. „Fish“ („Žuvies“) filosofija – tai ilgalaikio mokymosi metodas, padedantis mums jaustis žvaliems ir įsigilinusiems į darbą, kurį atliekame. Taip kuriama naujoviška darbo aplinka, kurioje žaisminga ir patraukli nuotaika skatina energiją, entuziazmą, didina darbo našumą ir kūrybingumą.
(Atvirieji mokymai / Asmeninis efektyvumas)
Miestas:
Visi miestai
Kaina:
100 Eur (su PVM)
Mokymų lygis:
Visiems
Kalbos:
Lietuvių
Derybų taktikos: savo pozicijos išlaikymas ir manipuliacijų atpažinimas Pagrindinės temos: Derybų procesas: kokios čia manipuliacijos yra galimos, o kurių verčiau vengti? Manipuliacijos: teorija ir praktika. Derybų nuostatos – manipuliacinės ar nuoširdžios? Manipuliacinių derybų metodų ir „triukų“ apžvalga. Argumentavimo “smulkmenų” svarba. Sudėtingos situacijos derybose: pretenzijos, kritika, manipuliavimas. Asmeninių reakcijų suvaldymas. „Greiti“ savikontrolės būdai.
(Atvirieji mokymai / Lyderystė)
Miestas:
Vilnius,Kaunas,Klaipėda,Panevėžys,Šiauliai
Kaina:
100 Eur (su PVM)
Mokymų lygis:
Visiems
Kalbos:
Lietuvių
Pozityvaus mąstymo ir emocinio intelekto taikymas darbe Pagrindinės temos: Pozityvaus mąstymo principai ir priemonės. „Proto užraktai“. Kodėl nesijaučiama laimingu? Darbas su savimi. Pozityvaus mąstymo išsaugojimas kebliose bei sudėtingose darbo situacijose. Sąvokos: emocinis, dvasinis ir fizinis intelektas. EQ svarba organizacijos viduje ir išorėje: vadovavimas ir darbas komandoje.
(Atvirieji mokymai / Emocinis intelektas)
Miestas:
Vilnius,Kaunas,Klaipėda,Panevėžys,Šiauliai
Kaina:
100 Eur (su PVM)
Mokymų lygis:
Visiems
Kalbos:
Lietuvių
Motyvuojanti ir veiksminga komanda Seminaro tikslas: Geriau pažinti save ir kitus komandos narius: kuo aš stiprus ir kuo stiprūs kiti? Ko galime išmokti vieni iš kitų ir kaip vykdydami užduotis galime sėkmingiausiai panaudoti komandos potencialą? Ugdyti komandos narių gebėjimą tinkamai pasidalinti funkcijas ir gerinti komunikaciją. Didinti sutelktumą, skatinti bendradarbiavimą. Skatinti tarpusavio pasitikėjimą ir pagalbą. Ugdyti gebėjimą konstruktyviai spręsti nesutarimus,
(Vidiniai mokymai įmonėms / Asmeninis tobulėjimas)
Miestas:
Visi miestai
Kaina:
Kaina grupei 1450 Eur (su PVM)
Mokymų lygis:
Visiems
Kalbos:
Lietuvių
Ugdantysis vadovavimas: Suaugusiųjų mokymas Uždaviniai: Aptarti pagrindinius mokymų organizavimo principus. Pristatyti dažniausiai naudojamus aktyvius mokymo(-si) metodus ir aptarti jų veiksmingumą. Išanalizuoti darbo su suaugusiųjų auditorija specifiką, aptarti elgesį sudėtingose situacijose. teigiamai vertinti auditorijos darbą ir organizuoti suaugusiųjų refleksiją. Temos: Efektyvių mokymų organizavimo ir vedimo principai. Suaugusiųjų mokymo(si) specifikos išmanymas – būtina mokymų sėkmės prielaida. Lektoriaus asmenybė, elgesys sudėtingose situacijose. Viešojo kalbėjimo principai ir informacijos perteikimo/priėmimo metodikos. Mokymosi proceso struktūra, sąsajos, patirtinis mokymasis Aktyvūs mokymo(-si) metodai, jų naudojimas priklausomai nuo siekiamų rezultatų, veiksmingumas. Besimokančiųjų vertinimas: pagyrimai ir kritika, refleksija.
(Atvirieji mokymai / Psichologija)
Miestas:
Vilnius
Kaina:
105 Eur (su PVM)
Mokymų lygis:
Visiems
Kalbos:
Lietuvių
Dalykinė komunikacija: bendravimas ryšio priemonėmis. Dalykinė korespondencija Seminaro tikslas: supažindinti su efektyvaus telefoninio pokalbio schemomis bei suteikti praktinių bendravimo telefonu įgūdžių; supažindinti su elektroninio bendravimo taisyklėmis. Dalyviai išmoks: suprasti klientų/pašnekovų poreikius; kaip klausimų pagalba pasiekti norimą tikslą; pagerins kalbėjimo technikas; išmoks profesionaliai užduoti klausimus; įveikti konfliktines situacijas; profesionaliai bendrauti elektroninėje erdvėje; rengti oficialius raštus.
(Atvirieji mokymai / Etiketas)
Miestas:
Vilnius,Kaunas,Klaipėda,Panevėžys,Šiauliai
Kaina:
100 Eur (su PVM)
Mokymų lygis:
Visiems
Kalbos:
Lietuvių
Kūrybiški problemų sprendimo metodai Programos aktualumas: dirbdami aiškius pavaldumo ryšius ir apibrėžtas darbo bei atsakomybės funkcijas turinčiose organizacijose, didėjant darbo krūviui ir augant aplinkos reikalavimams, žmonės tampa vis mažiau motyvuoti kūrybiškai mąstyti. Vadovai dažnai susiduria su pavaldinių nepasitikėjimu savimi, įvairiomis baimėmis, nenoru sukurti kažką nauja, pasipriešinimu neįprastiems darbo metodams. Visi lyg ir žinome, kad „gali būti kitaip“, tačiau kasdienybės rutinoje pritrūksta jėgų, drąsos (juk tai – rizikinga!) ir laiko veiksmingiems atradimams. Seminaro tikslas: išmokti kūrybiškai „išsikapstyti“ iš „neįmanoma“ ir įveikti „protingas“ baimes.
(Atvirieji mokymai / Kūrybiškumas)
Miestas:
Vilnius,Kaunas,Klaipėda,Panevėžys,Šiauliai
Kaina:
100 Eur (su PVM)
Mokymų lygis:
Visiems
Kalbos:
Lietuvių
Sklandus biuro administravimas: situacijų valdymas, įvaizdžio kūrimas, klientų priėmimas Keleto užduočių atlikimas iš karto, sklandus darbo biure organizavimas ir įmonės įvaizdžio kūrimas, profesionalus įmonės pristatymas ir komunikacijos užtikrinimas, klientų bei tiekėjų priėmimas ir aptarnavimas, sudėtingų situacijų numatymas ir suvaldymas, darbas su skirtingais ir skubančiais žmonėmis – tai išugdomi įgūdžiai, tačiau kaip dirbti, jeigu visa tai vyksta vienu metu?…
(Atvirieji mokymai / Vadovavimas)
Miestas:
Vilnius
Kaina:
100 Eur (su PVM)
Mokymų lygis:
Visiems
Kalbos:
Lietuvių
Prezentacija kaip puodelis gero espresso. Kaip kurti įdomias ir įtikinančias prezentacijas? GERA PREZENTACIJA KAIP PUODELIS TONIZUOJANČIOS ESPRESSO KAVOS!
(Atvirieji mokymai / Asmeninis efektyvumas)
Miestas:
Vilnius
Kaina:
107 € / 369,45 Lt
Kalbos:
Lietuvių
Profesionali administratorė: klientų aptarnavimas ir sudėtingų situacijų valdymas Norite pasikelti kvalifikaciją, sustiprinti pasitikėjimą savimi bei ryžtingumą? Mes Jums esame paruošę iššūkį! Pristatome kursus - „Profesionali administratorė: klientų aptarnavimas ir sudėtingų situacijų valdymas“.
(Atvirieji mokymai / Asmeninis efektyvumas)
Miestas:
Vilnius
Kaina:
107 € / 369,45 Lt
Kalbos:
Lietuvių
American English School AMES - pirmoji įsteigta kalbų mokykla Lietuvoje. AMES kalbų kursų ir studijų Lietuvoje bei užsienyje paslaugas teikia nuo 1992 metų. Pradėję nuo anglų kalbos, dabar teikia daugelio užsienio kalbų mokymo paslaugas moksleiviams, suaugusiems, įmonių darbuotojams, vadovams.
(Organizatoriai / Kalbų kursai)
Laiko planavimas ir produktyvios veiklos organizavimas Ar tikrai neturime laiko? Vėl sėdite viršvalandžius darbe? Nukeliate darbus rytojui? Neatrandate laiko produktyviam laisvalaikio leidimui? Kur visgi pradingta Jūsų laikas? Jeigu atsakydamas į šiuos klausimas atradote situacijas, artimas Jūsų kasdienybei, galime Jus tik nudžiuginti, nes turime sprendimą!
(Atvirieji mokymai / Laiko valdymas)
Miestas:
Vilnius
Kaina:
107 € / 369,45 Lt
Mokymų lygis:
Visiems
Kalbos:
Lietuvių
Automobiliu supirkimas Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas