Spausdinti

Patarimai, kad skolinimas nesugriautų draugystės

Geriausias pasirinkimas visuomet yra vienas – neskolinti, jei tai nėra būtina. Išimtimi galėtų būti atvejis, jei paskolinama pinigų suma jums yra visiškai nereikšminga ir lengvai susitaikysite su tuo, kad ji nebus grąžinta. Juk ne veltui visuomenėje populiarus posakis: „Jeigu nori prarasti draugą – paskolink jam pinigų“.


Visi susitarimai – tik raštu

Net ir tuo atveju, jei paskolinsite pinigus vadovaudamiesi visomis žemiau pateikiamomis rekomendacijomis bei taisyklėmis, nesutarimų sunku išvengti. Giminaičiui, draugui ar pažįstamui kilus finansinių sunkumų laiku įvykdyti savo įsipareigojimus, mažesnio ar didesnio laipsnio žala jūsų tarpusavio santykiams bus padaryta.

 

Jei vis tik norite, kad paskolinta suma jums būtų grąžinta, pagrindinė taisyklė būtų pasirūpinti, jog kilus ginčui šį faktą, tai yra konkrečios pinigų sumos perdavimą, jūs galėtumėte įrodyti. Įstatymas nustato, jog tarp fizinių asmenų, kurie nėra verslininkai, paskolos sutartis turi būti sudaryta raštu, jei skolinamų pinigų suma viršija du tūkstančius litų. Jei nesilaikysite šio reikalavimo, kilus ginčui dėl to, ar buvo paskolinta konkreti pinigų suma, negalėsite remtis liudytojų parodymais. Jie būtų reikalingi, kad įrodytumėte tokios sutarties sudarymo ar įvykdymo faktą.

 

Įstatymas nenustato, kokie konkretūs duomenys privalo būti įrašyti į tokią sutartį, tačiau, siekiant išvengti papildomų rūpesčių, joje turėtų būti nurodyti ją sudarančių asmenų duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta. Be to, turi būti aiškiai įvardyta, kuris iš jų skolina, o kuris skolinasi. Sutartyje nurodoma skolinama pinigų suma: patartina įrašyti ne tik sumą skaičiais, bet ir žodžiais – įrašas žodžiu kilus ginčui turės prioritetą, jei suma žodžiais ir skaičiais skirsis. Taip pat nurodoma, kokia pinigų suma, jei susitariama dėl palūkanų, kada ir kur turi būti grąžinta. Sutartį turi pasirašyti tiek paskolos teikėjas, tiek jos gavėjas. Perdavus grynus pinigus rekomenduojama, jog ant tos pačios sutarties pinigus gavęs asmuo savo ranka įrašytų gautą pinigų sumą, jų gavimo datą bei pasirašytų. Rekomenduojama sutartį sudaryti dviem tokio pat turinio egzemplioriais. Jeigu dėl tam tikrų objektyvių priežasčių sudaromas tik vienas egzempliorius, jo originalas turi likti pas paskolos davėją. Tokį rašytinį susitarimą rekomenduojama sudaryti ir skolinant mažesnę nei dviejų tūkstančių litų sumą. Jei to padaryti negalite, pasirūpinkite, jog susitarimą dėl paskolos sumos ir grąžinimo laiko kilus ginčui galėtų patvirtinti kuo daugiau žmonių, geriau nesusijusių artimais ryšiais nei su jumis, nei su paskolos gavėju, pinigus perveskite banko pavedimu.

 

Siekiant išvengti galimo ginčo ateityje, rekomenduojama susitarti dėl to, ar bus mokamos, kokio dydžio ir kaip mokamos (kas mėnesį ar termino pabaigoje) palūkanos. Palūkanas galima aptarti, kaip konkrečią pinigų sumą arba nurodyti, kad bus sumokama tam tikra procentinė dalis nuo paskolos sumos. Palūkanos labiau būdingos skolinant didesnes pinigų sumas ir ilgesniam laikui, tačiau susitarti dėl jų galima ir kitais atvejais. Jeigu susitarėte, jog palūkanos nebus mokamos, tai būtina nurodyti susitarime. Priešingu atveju, dėl to kilus ginčui, pagal įstatymą bus pripažįstama, jog buvo susitarta dėl įstatymų nustatyto dydžio palūkanų mokėjimo.

 

Pirmiausia, jeigu turite galimybę, reikėtų įvertinti asmens, kuriam skolinate, finansinę būklę: ar jis gauna reguliarių pajamų, ar neturi kitų skolų, kurių laiku negrąžina. Jei skolinate didesnę pinigų sumą, patartina prieš priimant sprendimą nepagailėti pinigų ir iš viešų registrų (Nekilnojamojo turto registras, „Regitra“) gauti duomenis apie to asmens vardu registruotą turtą. Kuo asmens turtinė padėtis yra blogesnė, tuo pinigų negrąžinimo sutartu laiku rizika darosi didesnė. Esant tokioms rizikoms, patartina reikalauti įkeisti turtą, ypač tai aktualu skolinant didesnes pinigų sumas.

 

Jei atsakydami į aukščiau nurodytas rizikas gavote atsakymą „ne“ (neturi reguliarių pajamų, turto, nedirba, turi kitų negrąžintų skolų), patartina tokiam asmeniui atsisakyti paskolinti. Jei yra akivaizdu, jog paskolinti prašantis asmuo turi laikinų sunkumų, pavyzdžiui, neteko darbo, nors prieš tai ilgą laiką dirbo, rekomenduotina skolinti tik nedidelę pinigų sumą. „Nedidelė“ yra tokia suma, kurią paskolinęs pats nepatirsite papildomų finansinių rūpesčių, jei asmeniui, kuriam paskolinote, kiltų rūpesčių juos laiku grąžinti. Paprasčiausias būdas atsisakyti skolinti yra pasakymas, kad tokios atliekamos pinigų sumos neturite.

 

Garantuoti, laiduoti už paskolos gavėją gali kiti asmenys, pavyzdžiui, paskolos gavėjo giminės, draugai, taip pat paskolintus pinigus galima susigrąžinti pardavus paskolos gavėjo ar kito asmens įkeistą jūsų naudai turtą. Garantijos ar laidavimo sutartis privalo būti sudaryta raštu, kitu atveju ji bus negaliojanti. Garanto ar laiduotojo sutikimas garantuoti ar laiduoti gali būti įrašytas pačioje paskolos sutartyje, tačiau visais atvejais turi būti jų pasirašytas. Įkeitimo sutartį šiuo metu galima sudaryti tik pas notarą. Yra tekę matyti skelbimų asmenų, kurie nori pasiskolinti pinigų nurodydami, jog garantas yra notaras. Toks skelbimas yra klaidinantis, nes notaras tik patvirtina patį paskolos sandorį, tačiau jis neatsako, jeigu paskolos gavėjas pinigų nustatytu laiku negrąžina.

 

Jeigu nepavyko gražiuoju

Norint priminti apie skolą, tinka visi įmanomi informavimo būdai: telefonu, elektroniniu paštu, raštu siunčiant priminimą. Galima priminti ir per kitus asmenis, pavyzdžiui, pasitelkti į pagalbą skolų išieškojimo įmones, kurios tai padarys už jus. Rašytiniame priminime reikėtų nurodyti jo surašymo laiką, nurodyti paskolos gavėjo ir davėjo duomenis, kada turėjo būti grąžinta skola ir nurodyta konkreti grąžinama pinigų suma kartu su palūkanomis ar netesybomis, jei dėl jų taip pat buvo susitarta. Rekomenduojama priminime taip pat nustatyti terminą skolai sumokėti nurodant, kad negrąžinus skolos jūs galite kreiptis į teismą.

 

Jei visos priemonės susigrąžinti skolą gražiuoju išnaudotos, teks kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo ir priverstinio jos išieškojimo per antstolį. Jeigu skolos grąžinimas nebuvo užtikrintas įkeistu turtu, rekomenduojama, teikiant pareiškimą teismui, prašyti taikyti taip vadinamas laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti skolininko turtą. Tuomet jis negalės šio turto perleisti kitiems asmenims, išleisti, paslėpti, todėl jūsų galimybės susigrąžinti skolą padidėja. Pareiškimą teismui galite surašyti ir patys, užpildydami Teisingumo ministro įsakymu patvirtintą formą. Šiek tiek sudėtingesnė procedūra būna, jei skolos grąžinimas buvo užtikrintas laidavimu, garantija ar turto įkeitimu. Tokiu atveju gali prireikti ir profesionalaus teisininko pagalbos.


Automobiliu supirkimas Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas