Spausdinti

Pernai iš Lietuvos emigravo 24 tūkst. gyventojų

2008 m. iš Lietuvos į užsienį nuolat gyventi išvyko 23,7 tūkst. gyventojų, tai 2,8 tūkst. mažiau negu 2007 m., o imigravo – 9,3 tūkst. žmonių, tai 0,7 tūkst. daugiau negu 2007 m. Didžiąją dalį migrantų sudarė Lietuvos piliečiai (2008 m. – 79 procentus emigrantų ir 68 procentus imigrantų), praneša Statistikos departamentas.

Tarptautinei migracijai įtakos turėjo suprastėjusi ekonominė ir finansinė šalies padėtis, sparčiai didėjantis nedarbas ir mažėjantis laisvų darbo vietų skaičius.

Nuo pat įstojimo į Europos Sąjungą Lietuvoje išlieka ta pati tendencija: daugiau negu du trečdaliai emigrantų išvykimo tikslo šalimi renkasi Europos Sąjungos valstybę narę. 2008 m. į Jungtinę Karalystę emigravo 26 procentai emigrantų, Airiją – 12, Vokietiją – 8, Ispaniją – 5 procentai. Išvykstama nuolat gyventi ir į JAV (11 proc. visų emigrantų), Rusijos Federaciją, Baltarusiją (po 6 proc.).

Statistikos departamento vertinimais, 2008 m. savo išvykimą deklaravo 17,0 tūkst. (72 proc.), emigrantų, nedeklaravo – 6,7 tūkst. (28 proc.), 2007 m. – atitinkamai 13,8 tūkst. (52 proc.) ir 12,7 tūkst. (48 proc.).

Lietuva ir toliau pirmauja Europos Sąjungoje pagal emigracijos mastą. Išankstiniais Europos Bendrijų statistikos tarnybos (Eurostato) duomenimis, 2008 m. neigiamas emigravusių ir imigravusių asmenų skaičiaus skirtumas 1000 gyventojų buvo tik keturiose Europos Sąjungos valstybėse narėse – Lietuvoje (–2,3), Latvijoje (–1,1), Lenkijoje (–0,4) ir Bulgarijoje (–0,2).

Migruoja daugiausia jauni darbingo amžiaus žmonės: kas antras migrantas yra 20–34 metų amžiaus (47 proc. emigravusiųjų ir 46 proc. imigravusių).

 

2008 m. penktadalį visų emigrantų sudarė 25–29 metų amžiaus gyventojai, 13 procentų – 20–24 metų, 14 procentų – 30–34 metų, 2007 m. – atitinkamai 18, 13 ir 14 procentų. Kas šeštas emigrantas buvo iki 18 metų amžiaus (2007 m. – kas penktas). Pagyvenę gyventojai (60 metų ir vyresnio amžiaus) 2008 m. sudarė 3 procentus visų emigrantų, 2007 m. – 4 procentus.

2008 m. daugiau negu 40 procentų 18 metų ir vyresnio amžiaus išvykusiųjų į užsienį nuolat gyventi nebuvo susituokę, o 43 procentai vyrų ir 37 procentai moterų buvo susituokę. Beveik penktadalis (17 proc.) šio amžiaus emigravusių moterų ir kiek daugiau nei dešimtadalis (13 proc.) vyrų buvo išsituokę.

Emigracijos priežastys beveik nesikeičia. 2007–2008 m. dauguma (70 proc.) emigrantų išvyko į užsienį dirbti. 2008 m. kas dešimtas emigrantas išvyko mokytis, 2007 m. – kas aštuntas. Dėl šeiminių aplinkybių, t. y. kai išvykstama pas anksčiau emigravusius šeimos narius ar sudarius santuoką su užsieniečiu, 2008–2007 m. išvyko 8 procentai visų emigrantų.

2008 m. daugiau negu pusė (56 proc.) 15 metų ir vyresnio amžiaus emigrantų prieš išvykdami iš Lietuvos nedirbo vienus metus ir ilgiau, 10 procentų dirbo prekyboje, 9 procentai – pramonėje, 4– 5 procentai – transporto, ryšių ir nekilnojamojo turto srityse.

www.alfa.lt