Rasta mokymų, seminarų, kursų : 719

PAVADINIMAS APRAŠYMAS PAPILDOMA INFO
Klaipėdos kolegija Rengti technologijos, fizinių, socialinių, humanitarinių, meno, biomedicinos mokslų sričių specialistus, laiduoti modernų ir Europos aukŠtojo mokslo erdvės reikalavimus atitinkantĮ studijų procesą, aktyviai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Klaipėda
Kaina:
Sutartinė
Gilbert Probst, Steffen Raub, Kai Romhardt Žinių vadyba
(Organizatoriai / Studijos)
Kaina:
38,15 Lt
VĮ Vakarų Lietuvos verslo kolegija (VLVK) Viešoji Įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija (VLVK) - aukštoji neuniversitetinė mokykla, teikianti aukŠtąjĮ neuniversitetinĮ išsilavinimą ir besiorientuojanti Į Šiaurės ir Vakarų Lietuvos regionų poreikius.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Klaipėda
Marijampolės kolegija Aukštoji neuniversitetinė mokykla, kuri įsteigta 2001 metais, vykdanti į praktinę veiklą orientuotas studijas. Jau eilę metų mes sėkmingai teikiame išsilavinimą, kartu sudarydami sąlygas studentams ugdytis kūrybiškumą, saviraišką. Kolegijos absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Marijampolė
Panevėžio kolegija Kolegija vykdo studijas, teikiančias aukštąjĮ koleginĮ išsilavinimą ir aukštojo mokslo kvalifikaciją, plėtoja regionui reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus, sudaro sąlygas asmenų Įgytoms žinioms ir gebėjimams tobulinti, ugdo Švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Panevėžys
Socialinių mokslų kolegija Rengianti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, paklausius ne tik Lietuvos, bet ir Europos darbo rinkoje
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Klaipėda
Stasio Šalkauskio kolegija Stasio Šalkauskio kolegija
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Kaunas
Šiaulių kolegija Šiaulių valstybinė kolegija yra kokybišką išsilavinimą teikianti, mokslą, projektinę veiklą Į studijų procesą integruojanti, atsakingai valdoma, racionaliai išteklius naudojanti ir tikslingai formuojanti finansų struktūrą aukštoji mokykla, užtikrinanti regiono poreikių tenkinimą bei aukštojo mokslo prieinamumą pagal kiekvieno asmens gebėjimus.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Šiauliai
Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Šiauliai
Šiaurės Lietuvos kolegija Šiaurės Lietuvos kolegija - tai atvira visuomenei aukštoji neuniversitetinė mokykla, savo veiklą grindžianti humanistinėmis vertybėmis bei demokratiniais principais, teikianti aukštąjĮ išsilavinimą bei profesinę kvalifikaciją, atitinkančią mokslo, kultūros bei technologijų lygį bei nuolat tobulinanti savo veiklą.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Šiauliai
Utenos kolegija Rengti aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius įvairių sričių specialistus, atitinkančius regiono, šalies ir Europos darbo rinkos poreikius, ir sudaryti tęstinio mokymosi sąlygas, ugdant asmens gebėjimus nuolat mokytis ir veikti besikuriančios žinių visuomenės sąlygomis.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Utena
V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla Kurti, skleisti ir perduoti intelekto produktus šalies ir regiono visuomenei, lavinti savo studentus ugdant juos, formuojant įgūdžius bei diegiant kokybiško darbo, etiško elgesio, pagarbos visuomenei bei vienas kitam vertybes.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Kaunas
Vilniaus dizaino kolegija Vilniaus dizaino kolegija (VDK) yra privati aškštąjį koleginį išsilavinimą teikianti švietimo institucija. Kolegija buvo įkurta siekiant vieno iš pagrindinių tikslų yra pasiūlyti kokybiškas meno srities studijas kūrybingiems, novatoriškiems bei saviraiškos būdų ieškantiems žmonėms.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Vilnius
Vilniaus kolegija Vilniaus kolegija yra aukštoji valstybinė mokykla, vykdanti studijas, teikiančias aukštąjį koleginį išsilavinimą
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Vilnius
Vilniaus kooperacijos kolegija Vykdyti aukštojo neuniversitetinio mokslo studijas, suteikiančias aukštojo mokslo kvalifikaciją, tenkinančią valstybės, visuomenės, ūkio reikmes.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Vilnius
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK)– didžiausia technologinės ir meninės pakraipos kolegija Lietuvoje.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Vilnius
Vilniaus teisės ir verslo kolegija Rengti išsilavinusius aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus, gebančius savarankiškai dirbti konkurencinės rinkos sąlygomis.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Vilnius
Vilniaus verslo kolegija Jau daug metų kolegijos absolventai yra paklausūs Šalies ir regiono darbo rinkoje. Net 98 % jų sėkmingai Įsidarbina, kuria ir vysto savo verslą. Dalis absolventų tęsia studijas Šalies ir užsienio universitetuose bei koledžuose. Baigusieji studijas kolegijoje geba suderinti profesinę veiklą ir tolesnes studijas.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Vilnius
Žemaitijos kolegija Sudaryti sąlygas asmeniui įgyti meno, socialinių, biomedicinos, technologijos mokslo studijų sričių aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, atitinkančius žemaitijos regiono ir Lietuvos ūkio reikmes bei mokslo ir naujausių technologijų lygį.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Rietavas
Automobiliu supirkimas Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas