Rasta mokymų, seminarų, kursų : 440

PAVADINIMAS APRAŠYMAS PAPILDOMA INFO
Vilniaus geležinkelių transporto ir verslo paslaugų mokykla Keičiantis Lietuvos geležinkelių poreikiams keitėsi ir mokymo programos. Per visą mokyklos istoriją buvo ruošiama virš 20 specialybių, reikalingų geležinkelio transportui.
(Organizatoriai / Profesija)
Vadybos sprendimų centras „Vadybos sprendimų centras“ arba VSC yra verslo mokymų ir konsultacijų centras. Čia dalyvauti mokymuose ir dalintis žiniomis susitinka įvairioms sritims atstovaujantys įmonių vadovai, vadybininkai, personalo valdymo specialistai bei sričių profesionalai. VSC mokymus vedantys konsultantai yra savo sričių profesionalai, kurių „rankose“ sudėtingi dalykai tampa suprantami.
(Organizatoriai / Profesija)
Telšių regioninis profesinio mokymo centras VšĮ Telšių RPMC – profesinio mokymo įstaiga, kurios pagrindinė veiklos sritis – profesinis mokymas, reglamentuotas Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu. Šio mokymo tikslas – suteikti asmenims profesiją arba juos perkvalifikuoti. Profesinį mokymą sudaro pagrindinis profesinis mokymas (pagal Studijų ir mokymo programų registrą) ir darbo rinkos profesinis mokymas (pagal Valstybinį mokymo programų registrą).
(Organizatoriai / Profesija)
Tarptautinis Menedžmento Institutas Mūsų Tarptautinis menedžmento institutas - oficialusis Jungtinės Karalystės Atvirojo universiteto partneris Lietuvoje, įkurtas 1994 metais. Nuo to laiko susidomėjimas mokymusi pagal OU programas auga labai sparčiai. Mūsų institute yra studijavę ir įgiję vienokią ar kitokią kvalifikaciją apie 1500 klausytojų. Daugiau nei 100 didesnių ir mažesnių įmonių, sėkmingai dirbančių Lietuvos ir užsienio rinkose, sėkmingai investavo į šiuolaikinį europietišką išsilavinimą ir aktyviai naudoja įgytas žinias savo veikloje.
(Organizatoriai / Profesija)
Šilutės statybos, turizmo ir paslaugų mokykla Vakarų Lietuvos regiono profesinė mokykla, teikianti kokybišką profesinį mokymą ir vidurinį išsilavinimą.
(Organizatoriai / Profesija)
Šiaulių Universiteto tęstinių studijų institutas Tęstinių studijų institutas yra struktūrinis Šiaulių universiteto padalinys. Institutas bendradarbiauja su universiteto fakultetais, mokslo, studijų padaliniais, kitais šalies universitetais, šalies ir regiono švietimo institucijomis, pramonės įmonėmis bei kitais socialiniais partneriais. Vykdo perkvalifikavimo, tęstines studijas, organizuoja įvairių sričių specialistų kvalifikacijos tobulinimą.
(Organizatoriai / Profesija)
Šeduvos technologijų ir verslo mokykla Šeduvos technologijų ir verslo mokykla įsikūrusi gražiuose buvusiuose barono Teodoro fon Ropo XIX a. dvaro pastatuose Raudondvaryje, nepažeidžiant nei urbanistinio, nei emocinio vietovės charakterio. Pradedant XX a. VI dešimtmečiu, žymiausių Lietuvos architektų ir mokyklos vadovų pastangomis iškilo modernūs mokomieji korpusai su 34 kabinetais bei laboratorijomis, 4 mokomosios dirbtuvės, bendrabučiai, žirgynas su uždaru maniežu, šiltnamiai, sporto ir treniruoklių salės. Išskirtinė ir saugi mokyklos aplinka sudaro palankias sąlygas, formuojant mokyklos bendruomenės narių pasididžiavimą savo mokykla, ugdant besimokančiųjų estetinį skonį, nepakantumą destruktyviems reiškiniams, požiūrį į estetiškai sutvarkytą aplinką kaip į vertybę.
(Organizatoriai / Profesija)
Respublikinis Energetikų Mokymo Centras Energetikų mokymo centras yra viena iš seniausių ir didžiausių suaugusiųjų profesinio mokymo įstaigų Lietuvoje
(Organizatoriai / Profesija)
Profesijos tobulinimo centras Viešoji įstaiga „Profesijos tobulinimo centras“ jau ketvirtus metus organizuoja išskirtinius seminarus teisės, mokesčių ir buhalterinės apskaitos, vadybos specialistams
(Organizatoriai / Profesija)
Panevėžio profesinio rengimo centras Mokytis VšĮ Panevėžio centre kiekvienaismetais priimta virš 400 mokinių iš įvairių Panevėžio regiono mokyklų. Šiais metais buvo ypatingai popuiarios apdailininko (statybininko), automobilių remontininko, kompiuterinės įtangos derintojo ir higieninės kosmetikos kosmetiko profesijos.
(Organizatoriai / Profesija)
PAGD prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokykla Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokykla - tai mokymo įstaiga, atliekanti pagrindinį ir darbo rinkos profesinį mokymą pagal 17 mokymo programų, vykdanti neformalųjį suaugusiųjų švietimą.
(Organizatoriai / Profesija)
Lietuvos žurnalistikos centras - rengia profesijos tobulinimo kursus; - suteikia žurnalistikos specialybės pagrindus kitų specialybių absolventams arba studentams, turintiems bakalauro laipsnį; - suteikia Ryšių su visuomene specialybės pagrindus norintiems dirbti arba dirbantiems šį darbą; - konsultuoja vidurinių mokyklų moksleivius, norinčius studijuoti žurnalistiką; - organizuoja konferencijas, seminarus, pratybas žurnalistams; - leidžia knygas apie žurnalistiką, kaupia informaciją apie žiniasklaidą; - atrenka žurnalistus į stažuotes užsienyje, ieško tokių stažuočių galimybių, informuoja apie jas žurnalistus.
(Organizatoriai / Profesija)
Lietuvos Savivaldybių Asociacija Teikti savivaldybėms mokymo ir konsultavimo paslaugas, kurios labiausiai atitiktų savivaldybių poreikius ir biudžetų galimybes.
(Organizatoriai / Profesija)
KTU Savivaldos Mokymo Centras SMC misija – stiprinti savivaldą Lietuvoje, ugdant savivaldybių darbuotojų kompetenciją per teikiamas mokymų, konsultacijų ir informavimo paslaugas.
(Organizatoriai / Profesija)
Klaipėdos turizmo mokykla Klaipėdos turizmo mokykla – profesinė mokykla. Mokomoji kalba – lietuvių.
(Organizatoriai / Profesija)
Klaipėdos statybininkų mokykla Per savo gyvavimo laikotarpį mokykla išleido daugiau kaip 6,5 tūkstančio specialistų.
(Organizatoriai / Profesija)
Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla Atvira, lanksti, nuolatos besimokanti organizacija, veiklą grindžianti aukštos kokybės principais, puoselėjanti savitą kultūrą, pagrįstą atsakomybe ir pasitikėjimu, suteikianti galimybes kiekvieno jos nario saviraiškai
(Organizatoriai / Profesija)
Klaipėdos laivininkų mokykla Sugretintų laivų eksploatacijos ir laivų remonto specialybių mokymo programos sudaro platesnio prisitaikymo darbo rinkoje galimybes, todėl sėkmingai įsidarbina.
(Organizatoriai / Profesija)
KAUNO TAIKOMOSIOS DAILĖS MOKYKLA KTDM - tai profesinio mokymo institucija, teikianti darbo rinką ir ES reikalavimus atitinkantį profesinį bei konkurencingą technologinės gimnazijos išsilavinimą.
(Organizatoriai / Profesija)
Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras Šiuo metu centre vykdomos pagrindinės veiklos: pagrindinis profesinis mokymas, bendrasis lavinimas bei darbo rinkos mokymas.
(Organizatoriai / Profesija)
Automobiliu supirkimas Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas