Rasta mokymų, seminarų, kursų : 82

PAVADINIMAS APRAŠYMAS PAPILDOMA INFO
Ugdimo prlėtros centras Lietuvos Respublikos Vyriausybė iškėlė strateginius tikslus rengtis narystei Europos Sąjungoje,plėtoti informacinę visuomenę,užtikrint galimybes mokytis visą gyvenimą,iš pagrindų modernizuoti ugdymo procesą,sudaryti daugiau galimybių bendradarbiauti Europoje.
(Organizatoriai / Profesija)
Vilniaus Žirmūnų Darbo Rinkos Mokymo Centras Moko naujų profesijų, perkvalifikuoja asmenis, turinčius darbo rinkoje nepaklausias profesijas, organizuoja kvalifikacijos tobulinimą ir modulinį mokymą atsižvelgdamas į darbo rinkos situaciją ir poreikius.
(Organizatoriai / Profesija)
Kaišiadorių technologijos ir verslo mokykla Kaišiadorių žemės ūkio mokykla teikia šias paslaugas gyventojams: MOKYMO PERKVALIFIKAVIMO KURSAI:stalių, siuvėjų, virėjų, konditerių, suvirintojų, mūrininkų, tinkuotojų, elektromonterių, kompiuterių pradmenų, dažytojų.KITI MOKYMO KURSAI: vairuotojų, traktorininkų, ūkininkavimo, apskaitos vedimo. KOMPIUTERINIŲ PASLAUGŲ: Internetas, El.paštas, Dokumentų ruošimas ir spausdinimas, Kompiuteriniai žaidimai. AGROSERVISO PASLAUGŲ: žemės dirbimas, transportavimo paslaugos, javų nuėmimas, technikos remontas. NUOMOS:gyvenamų ir negyvenamųjų patalpų nuoma, viešbučio paslaugos, patalpų pokyliams nuoma.
(Organizatoriai / Profesija)
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokymo centras Fakulteto vadovybė suvokia atsakomybę išugdyti intelektualų, išsilavinusį žmogų ir specialistą, todėl siekia sudaryti jiems geriausias sąlygas įgyti aukščiausio lygio išsilavinimą. VU Teisės fakulteto mokymo centras buvo įsteigtas siekiant sudaryti sąlygas įmonių ir įstaigų darbuotojams įgyti ir papildyti turimas žinias teisės srityje.
(Organizatoriai / Profesija)
Sėkmės laboratorija Specializuojamės personalo mokymų, darbuotojų vertinimų, psichologinių konsultacijų bei komandinių renginių organizavimo srityse. Pasitelkdami savo patirtį ir novatorišką požiūrį, padedame kartu siekti realių rezultatų ir tikslų, o ne laukti atsitiktinės sėkmės.
(Organizatoriai / Profesija)
Motivate LT Motivate - personalo atrankų ir mokymų kompanija, siekianti rasti ir įgyvendinti personalo sprendimus, auginančius verslą. Pagrindinė mūsų specializacija - pardavimo darbuotojų ugdymas. Organizuojame mokymus grupėms bei dirbame individualiai.
(Organizatoriai / Profesija)
Mokymų projektai Social games Emocinio intelekto lavinimo ir asmeninio tobulėjimo mokymų centras.
(Organizatoriai / Profesija)
Globalios idėjos UAB „Globalios idėjos” – įmonė, rengianti profesinio ir asmeninio tobulėjimo kursus, kurianti globalius projektus pasitelkdama naująsias informacines ir komunikacines technologijas.
(Organizatoriai / Profesija)
VU karjeros centras Vilniaus Universiteto Karjeros Centras
(Organizatoriai / Profesija)
Visagino pasieniečių mokykla Pasieniečių mokykla yra vidaus reikalų profesinė mokymo įstaiga, VSAT struktūrinis padalinys, atliekantis teorinį bei praktinį profesinį, neformalųjį suaugusiųjų mokymą, ES šalių bei VSAT pareigūnų kvalifikacijos tobulinimą ir siekiantis, kad joje parengtas personalas kompetentingai vykdytų valstybės sienos apsaugą, atvykstančių į šalį ir išvykstančių iš jos asmenų pasienio tikrinimą oro, jūrų, upių uostų ir sausumos pasienio kontrolės punktuose bei ginkluotą krašto gynybą.
(Organizatoriai / Profesija)
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras Pagrindinė SPPC veiklos sritis - švietimo pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.
(Organizatoriai / Profesija)
Plungės suaugusiųjų švietimo centras Suaugusiųjų švietimo centras - ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką formalųjį ir neformalųjį švietimą suaugusiesiems, siekiantiems įsitvirtinti kintančioje darbo rinkoje ir tampantiems aktyvesniais visuomeniniame gyvenime.
(Organizatoriai / Profesija)
Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla įkurta 2000 metais, sujungus Panevėžio prekybos ir verslo mokyklą su Panevėžio lengvosios pramonės mokykla.
(Organizatoriai / Profesija)
Mokslo ir verslo centras Mokslo ir verslo centro įkūrimas yra nuoseklaus ir kryptingo Klaipėdos socialinų mokslų kolegijos darbo su socialiniais partneriais padarinys. Kolegija visuomet buvo atvira plačiajai visuomenei.
(Organizatoriai / Profesija)
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla Mokyklos vizija - tapti geriausia, efektyviai dirbančia profesine mokykla šiaurės Lietuvos regione. Sukurti mokykloje modernią, turinčią šiuolaikinio teorinio ir praktinio mokymo infrastruktūrą visoms ruošiamoms mokymo programoms. Ruošti tik paklausą darbo rinkoje turinčias specialybes, dar labiau plėtoti įvairių mokymo paslaugų suaugusiems gyventojams teikimą.
(Organizatoriai / Profesija)
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla Savo misijai įgyvendinti mokykla turi gerą mokymo bazę. Teorinio mokymo korpuse gerai įrengta specialybių ir bendrojo lavinimo kabinetai, trys kompiuterių klasės, trys mokymo biurai, aprūpinti kompiuteriais ir kita kompiuterine technika, sporto ir aktų salės.
(Organizatoriai / Profesija)
Jonavos politechnikos mokykla Tai profesinė mokykla, perauganti į technologinę gimnaziją, kurioje vyrauja humaniška, demokratiška aplinka. Mokykla, kurioje pagrindinis dėmesys skiramas moksleivių labai geram teorinių žinių įsisavinimui ir tvirtų praktinio darbo įgūdžių formavimui,sugebėjmui ir norui ateityje tobulėti, kelti savo kvalifikadją, įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją.
(Organizatoriai / Profesija)
Gyvybės Taurė Mišakovų Masažo Sistema (Mokykla) – tai yra ypatinga pakraipa masažo mene. Jos pagrindas yra suformuotas ilgamečių ieškojimų, pastangų ir Likimo, bei Dvasinių Jėgų pagalbos ir vadovavimo dėka.
(Organizatoriai / Profesija)
DOSIMAS Viskas prasidėjo nuo mažos kirpyklėlės R.Juknevičiaus gatvės 90-ajame name, kuri buvo įkurta 1997m. ir sėkmingai veikė 8-erius metus. 2003 metais kirpyklos savininkė Vaida Lukšienė reorganizavo kirpyklos veiklą įkurdama UAB "DOSIMAS". (Įmonės pavadinimas sudarytas iš Lukšių šeimos vaikų pirmųjų skiemenų: DO - Dominykas, SI - Simonas, MA - Marijonas).
(Organizatoriai / Profesija)
Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras Slaugos ir kitų sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos įgyjimas ir tobulinimas
(Organizatoriai / Profesija)
Automobiliu supirkimas Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas